» LYS Matematik Konuları

İlk Yayınlanma: 06.01.2011
 

1 POLİNOMLAR - ÖZDEŞLİKLER
1.a Polinomlar
1.b Özdeşlikler - Çarpanlara Ayırma
1.c Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi
1.d Polinomlar - Özdeşlikler Karma
2 İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE PARABOL
2.a İkinci Dereceden Denklemler
2.b Kök - Katsayı Bağıntıları - Denklem Kurma
2.c Eşitsizlikler - Eşitsizlik Sistemleri
2.d Parabol
2.e İkinci Dereceden Denklemler - Eşitsizlikler - Parabol Karma
3 PERMÜTASYON - KOMBİNASYON - BİNOM VE OLASILIK
3.a Permütasyon
3.b Kombinasyon ve Binom
3.c Olasılık
3.d Permütasyon - Kombinasyon - Binom - Olasılık Karma
4 TRİGONOMETRİ
4.a Trigonometri - 1
4.b Trigonometri - 2
4.c Trigonometri - 3
4.d Trigonometri - 4
4.e Trigonometri - 5
4.f Trigonometri - 6
4.g Trigonometri - 7
4.h Trigonometri - 8
5 KARMAŞIK SAYILAR
5.a Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem
5.b Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimi
6 LOGARİTMA
6.a Logaritmanın Özellikleri
6.b Üslü ve Logaritmik Denklemler
6.c Logaritmik Eşitsizlikler - Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği
6.d Logaritma Karma
7 TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ - DİZİLER
7.a Toplam ve Çarpım Sembolleri
7.b Dizi Kavramı - Artan ve Azalan Diziler
7.c Aritmetik Diziler
7.d Geometrik Diziler
7.e Toplam ve Çarpım Sembolleri - Diziler Karma
8 MATRİS VE DETERMİNANT
8.a Matris ve Determinant
8.b Matris ve Determinant
9 FONKSİYONLAR
9.a Fonksiyonlarda İşlemler - Parçalı Fonksiyon
9.b Mutlak Değerli Fonksiyonlar
9.c Mutlak Değerli Fonksiyonların Grafiği
9.d Fonksiyonlar Karma
10 FONKSİYONLARDA LİMİT VE SÜREKLİLİK
10.a Limit Kavramı - Soldan ve Sağdan Limit
10.b Limitte Belirsizlik Durumları
10.c Limitte Belirsizlik Durumları - Süreklilik
10.d Fonksiyonlarda Limit Karma
11 TÜREV
11.a Türev Kavramı - Sol ve Sağ Türev - Türev Alma Kuralları
11.b Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev
11.c Trigonometrik - Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi
11.d Kapalı Fonksiyonların - Parametrik Fonksiyonların Türevleri - Türevde Zincir Kuralı - Ters Fonsiyon Türevleri
11.e Türevin Geometrik Anlamı
11.f Artan ve Azalan Fonksiyonlar - Ekstremum Noktaları - İkinci Türevin Geometrik Anlamı - Ortalama Değer Teoremleri
11.g Türevin Limite Uygulanması (L'hospital kuralı)
11.h Polinom Fonksiyonların Grafiği
11.ı Asimptot Kavramı
11.i Türev Karma 1
11.j Türev Karma 2
11.k Türev Karma 3
11.l Türev Karma 4
11.m Türev Karma 5
12 İNTEGRAL
12.a Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları
12.b Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları
12.c Basit Kesirlere Ayırma - Kısmi İntegral - Dönüşüm Yaparak İntegral Alma
12.d Belirli İntegral
12.e İntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
12.f Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı - Dönel Cisimlerin Hacimleri
12.g İntegral Karma 1
12.h İntegral Karma 2
12.ı İntegral Karma 3
12.i İntegral Karma 4


comments powered by Disqus

ygs lysYGS LYS

Sınavlarla İlgili Sohbet ve Soru/Cevap Forumu

Bilmediklerinizi sorun, bildiklerinizi paylaşın, fikir alın/verin. Burası sizin yeriniz!

sohbet-sorucevap forum

Sitemize Üye Olun

Son gelişmelerden anında haberiniz olsun !

Facebook sayfamıza üye olun

Mail adresinizi yazıp üye olun,
gelişmeler mailinize gelsin:


ygslys.blogcu.com facebookta
YGS'ye (12 Mart) Kalan Süre:
YGS LYS