» LYS Kimya Konuları

İlk Yayınlanma: 06.01.2011
 

1 KİMYASAL HESAPLAMALAR
1.a Kimyasal Hesaplamalar, Artan Maddesi olan Tepkimeler
1.b Saf Olmayan Maddelerin Kullanıldığı Tepkimeler, Karışım Problemleri
2 GAZLAR
2.a Genel Özellikler, Kinetik Teori, Gaz Basıncının Ölçülmesi
2.b P, V, n, T İlişkileri 
2.c Kısmi Basınç ve Gazların Karıştırılması
3 ÇÖZELTİLER
3.a Çözeltiler ve Özellikleri, Çözünürlük
3.b Çözeltilerin Derişimleri
3.c Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası
4 ÇEKİRDEK KİMYASI
4.a Radyoaktiflik ve Radyoaktif Bozunmalar
4.b Çekirdek Tepkimeleri ve Yarılanma Süresi
5 KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
5.a Entalpi Kavramı, Tepkime Entalpisi, Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler
5.b Oluşma Entalpisi, Yanma Entalpisi, Hess Yasası
6 KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
6.a Hız Kavramı, Tepkime Mekanizması, Hız Denklemi, Çarpışma Teorisi, 
6.b Aktifleşme Enerjisi ve Potansiyel Enerji Diyagramı, Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler
7 KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
7.a Denge Kavramı, Denge Bağıntısı, Denge Sabiti
7.b Dengenin Nitel ve Nicel İncelenmesi
7.c Dengeye Etki Eden Etmenler
8 ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ
8.a Çözünürlük, Çözünürlük Denge Bağıntısı, Çözünürlük Çarpımı
8.b Çözünürlük Dengesine Etki Eden Etmenler, Çökelti Oluşumu
9 SULU ÇÖZELTİLERDE ASİT VE BAZ DENGELERİ
9.a Asit ve Baz Tanımları, Özellikleri, H+ ve OH- İyonu Derişimleri, pH ve pOH Kavramları
9.b Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit ve Baz Dengeleri
9.c Asit ve Bazların Nötrleşme Tepkimeleri, Hidroliz ve Tampon Çözeltiler, Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri
10 İNDİRGENME - YÜKSELTGENME  TEPKİMELERİ
10.a İndirgenme - Yükseltgenme Kavramları ve Redoks Tepkimeleri
10.b Aktiflik, Yarı Tepkime Kavramı, Kimyasal Piller
10.c Kimyasal Piller ve Elektroliz
11 KİMYASAL BAĞLAR
11.a Atomlar Arası Kimyasal Bağlar
11.b Molekül Şekilleri, Hibritleşme, Molekül Polarlığı
11.c Yoğun Fazda Maddeyi Bir Arada Tutan Kuvvetler
12 HİDROKARBONLAR
12.a Hidrokarbonların Sınıflandırılması ve  Alkanlar  
12.b Alkenler ve Özellikleri
12.c Alkinler ve Özellikleri
12.d Aromatik Hidrokarbonlar
13 FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER
13.a Alkoller ve Eterler
13.b Alkoller ve Eterler
13.c Aldehitler ve Ketonlar
13.d Karboksilli Asitler ve Esterler
13.e Oksiasitler, Aminoasitler, Aminler ve Karbonhidratlar


comments powered by Disqus

ygs lysYGS LYS

Sınavlarla İlgili Sohbet ve Soru/Cevap Forumu

Bilmediklerinizi sorun, bildiklerinizi paylaşın, fikir alın/verin. Burası sizin yeriniz!

sohbet-sorucevap forum

Sitemize Üye Olun

Son gelişmelerden anında haberiniz olsun !

Facebook sayfamıza üye olun

Mail adresinizi yazıp üye olun,
gelişmeler mailinize gelsin:


ygslys.blogcu.com facebookta
YGS'ye (12 Mart) Kalan Süre:
YGS LYS