» Ek Yerleştirme Tercihleri Nasıl Yapılır?

İlk Yayınlanma: 16.08.2014


Ek Yerleştirme Tercihleri Nasıl Yapılır? |  görsel 1


Ek Yerleştirme Tercihleri Nasıl Yapılır, Nelere Dikkat Edilmelidir?

 

 

 

15.09.2014 tarihi itibariyle önemli güncelleme:

15.09.2014 tarihinde 2014 Ek Yerleştirme Kılavuzu resmi olarak yayımlanmıştır.

Gerekli güncel bilgileri almak için ilgili haberimize gidebilirsiniz:

ÖSYM Ek Yerleştirme Kılavuzu 2014 Yayımlandı

 

eski içerik:

 

 

2014 Ek Yerleştirme - Ek Tercih Kılavuzu henüz yayımlanmadığı için bu konuda net bir şey söylemek zor. Ancak adayların merakını bir nebze gidermek adına 2013 yılındaki kılavuzda yer alan bilgileri burada da paylaşma istiyoruz.

 

İşte 2013 yılı Ek Yerleştirme Kılavuzu'na göre Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır sorusunun cevabı:

 

Hatırlatma: Bu bilgiler 2013 yılına aittir. 2014 yılın için orijinal kılavuzun yayımlanmasını bekleyiniz ve sadece 2014 yılı kılavuzunu dikkate alınız. Bu bilgiler kafanızda bir tahmin oluşabilmesi için verilmiştir.

 

2. TERCİH FORMU İLE İLGİLİBİLGİLER
Adayların, Tercih Formunu doldurmaya başlamadan önce ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trİnternetadresinden
ÖSYS ile ilgili bilgi ve duyurularıizlemeleri yerinde olacaktır. Adaylar, bu İnternet sitesinde tercihleri için yararlıolacak
bilgilere erişebileceklerdir.
2.1. TERCİH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR?
Tercih Formunda doldurmanız gereken alanlara ait açıklamalar aşağıda verilmiştir.
TERCİH SIRANIZA GÖRE GİRMEK İSTEDİĞİNİZ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
Tercih Formu, bütün adayların doldurmalarıgereken bir formdur. Adaylar sınava girip girmediklerini ve mezun
olduklarıokul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar,
sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarınısaptayacaklar,
bu programların kodlarıve adlarıile bağlıolduklarıüniversite ve fakülte/yüksekokul adlarınıTercih Formunun ilgili
alanlarına tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programlarıarasından tercih yapmaya
başlamadan önce, bu kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu
belirlemeleri gerekir.
2013-ÖSYS'ye başvurmuşmeslek lisesi mezunları, 2013-YGS/LYS'ye girseler de girmeseler de kendi alanlarında olmak
koşuluyla Tablo 3A'da yer alan programlara sınavsız geçişöncelikleri dikkate alınarak tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tablo 3A'daki programlara yerleştirme yapılırken önce kendi alanlarında sınavsız geçişhakkına sahip olan meslek
lisesi mezunu adaylar yerleştirileceklerdir. Bu programların kontenjanlarısınavsız geçişile dolmadığıdurumlarda,
ilgili puan türünde en az 140 YGS puanıalan genel lise mezunu adaylar ile alanlarıdışında tercih yapmak isteyen
meslek lisesi mezunlarıda yerleştirme işlemine alınacaktır. Bu nedenle sözü edilen adaylar Tablo 3A'daki programları
da tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Ön lisans programlarına, sınav sonuçlarına göre yapılacak
yerleştirmelerde kullanılacak puan türleri de Tablo 3A'da gösterilmiştir. Tablo 3B'deki programlar hem genel lise hem
de meslek lisesi mezunlarından 2013-YGS'de ilgili puan türünde 140 ve daha fazla YGS puanıalmışadaylar
tarafından tercih edilebilecektir.
2013-YGS/LYS'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4'teki yükseköğretim
programlarınıtercihleri arasında gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açıköğretim programlarıen az 140 puan
alınmasıkoşuluyla tercih edilebilecektir.
Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programlarıTablo 3A, Tablo 3B veya Tablo 4'ten bularak
tercih sırasına koymasıve Tercih Formuna yazmasıgerekir. Tercih Formu doldurulurken girmek istenilen
yükseköğretim programlarıtercih sırasına konmalıve her satıra bir programın kodu ve adıile bağlıolduğu
üniversite ve fakülte/yüksekokul adıyazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün
sorumluluğu size ait olacaktır. Tercihlerinizi, 1 numaralıtercih alanından başlayarak yazınız.
Tercih alanlarının tamamının doldurulmasızorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört
programıgöstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak
istemiyorsa, sadece bu dört programıyazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı
(1.) sıra numaralıyerden başlayarak tercih sırasına göre yazmasıgerekir.
Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasınıbelirlerken çok dikkatli davranmanız ve
bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih
yapacaksanız bu tablolarıdikkatle incelemelisiniz.Bu tablolarda, her programın adaylarda aradığıkoşullar da
belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarınıtam olarak karşılayamadığınız programları
tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşullarıdikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait
olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların koşullarınıkarşılayıp karşılamadığınız kontrol
edilmeyecektir. Ancak, MerkezîEk Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarınıtaşımadığınız tespit
edilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarınıtaşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız
elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te
Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü mutlaka okuyunuz.
Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarınıisteğinize göre sıralayabilmeniz için Merkezî Yerleştirme
sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî Yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına,
tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin
esasları şu şekilde özetlenebilir:
a)Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşullarıtaşıyan ve bu
programa tercih listesinde yer vermişolan adaylar arasından kontenjan sayısıkadar öğrenci yerleştirilecektir.
Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanıyüksek olan adaya öncelik
verilecektir. Sınavsız geçişile yapılacak yerleştirme işlemlerinin esasları"SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ
TERCİHLERİNİZİYAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI " 5. sayfadadır.
b)Bir aday, puanlarıne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkıkazanabilir. Bu program, adayın
puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.
c)MerkezîEk yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkıkazandığıprogramısonradan değiştirmesi, bir başka
deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolmasımümkün değildir.
4
d) K a yıt hakkıkazanan bütün adayların bilgileri ve fotoğrafları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim
programlarının bağlıolduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
e)Kaydolmayıen çok istediğiniz programıen üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programıikinci tercihinize
yazmanız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralamanız yararınıza olacaktır. Tercihlerinizi, Tablo 3A
(önceliğin sınavsız geçişhakkıolanlarda olduğunu unutmadan), Tablo 3B ve Tablo 4'te verilen
yükseköğretim programlarının en küçük puanlarına göre sıralamanızşart değildir.Duruma göre
yapabileceğiniz tercihlerin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece
ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programlarıyazabilirsiniz. Kazansanız bile
kaydolmayıistemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Ancak ne olursa olsun bir
yükseköğretim programına kaydolmak istiyorsanız, sonlardaki birkaç tercih sıranıza girebileceğinizi tahmin
ettiğiniz programlarıyazabilirsiniz.
MerkezîEk yerleştirme sistemine ilişkin olarak buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra, Tercih Formuna
yazdığınız bilgileri son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz.
Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız" olarak gösterilen ve girişiçin aranan bütün koşullarını
karşılıyor musunuz?
Listenizdeki programların kodlarınıdoğru yazdınız mı?
Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize girişhakkı
kazanacak olsanız, "Keşke altıncıtercihimi kazanmışolsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün
tercihleriniz için bu doğru mu?
Bütün bu kontrollerden sonra Tercih Formundan yararlanarak Başvuru Merkezi veya İnternet üzerinden tercih
bildirim işleminizi gerçekleştiriniz.
DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra"Tercih Süresi" içerisinde
http://ais.osym.gov.trİnternetadresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.
Tercih iptali yapılmaz.
Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisindehttp://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.
SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİTERCİHLERİNİZİYAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI
4702 sayılıKanun'un 2. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılıKanun'un 45. maddesi, mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamıniteliğinde veya buna en
yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra
da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ve Açıköğretim önlisans programlarına sınavsız olarak
yerleştirilebileceği hükmünü getirmiştir. Türkiye ve KKTC dışındaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumunu bitiren T.C. uyruklu adayların sınavsız yerleştirilmelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek denklik
belgesinde gösterilen alan esas alınacaktır.
METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programlarıbütünlüğü ve devamlılığıiçinde
ilişkilendirilmişmesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik
eğitim bölgesi bulunmaktadır.
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ortaöğretim mezunlarıda Sınavsız Geçişiçin tercih yapabilirler.
Sınavsız Geçişyerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapılır.
1. Mezuniyet yılıdaha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
2. Aynıyıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre;
1. Öncelik Anadolu Teknik Lisesi (Öncelik Kodu: 4),
2. Öncelik Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 3),
3. Öncelik Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 2),
4. Öncelik Çok eski yıllarda Enstitü adıaltında mezun olunan Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 1)
sırasında verilir.
3. Mezuniyet yılıve okul türü aynıolan adaylardan aynıMETEB içinde olanlara öncelik verilir.
4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi - METEB dışıbilgileri aynıolan adaylardan OBP’si yüksek olan
adaylara öncelik verilir.
5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynıolan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşıküçük) olana öncelik verilir.
3. 2013-ÖSYS'DE YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNASIL YAPILACAKTIR?
3.1. MERKEZÎ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?
Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan MerkezîEk Yerleştirmede adaylar,
(Sınavsız Geçişhariç) yükseköğretim programlarına, yerleştirmepuanlarıile varsa ek puanları, yükseköğretim
5
programlarıile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşullarıgöz önünde tutularak ÖSYM’ce
yerleştirilir. MerkezîYerleştirmenin Sınavsız Geçişile ilgili kuralları yukarıda "SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ
TERCİHLERİNİZİYAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI"başlığı
altında anlatılmaktadır.
Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynıalanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamıniteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların
sınavsız yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarınıgöstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri
yükseköğretim programlarıöğrenebilmeleri için Tablo 6A ve 6B.1’de kendi alanlarınıbulmalarıve bu alanların
altındaki yükseköğretim programlarınıincelemeleri gerekir

 

Hatırlatma: Bu bilgiler 2013 yılına aittir. 2014 yılın için orijinal kılavuzun yayımlanmasını bekleyiniz ve sadece 2014 yılı kılavuzunu dikkate alınız. Bu bilgiler kafanızda bir tahmin oluşabilmesi için verilmiştir.

 

Başarılar dileklerimizle,

ygslys.blogcu.com


comments powered by Disqus

ygs lys



YGS LYS

Sınavlarla İlgili Sohbet ve Soru/Cevap Forumu

Bilmediklerinizi sorun, bildiklerinizi paylaşın, fikir alın/verin. Burası sizin yeriniz!

sohbet-sorucevap forum

Sitemize Üye Olun

Son gelişmelerden anında haberiniz olsun !

Facebook sayfamıza üye olun

Mail adresinizi yazıp üye olun,
gelişmeler mailinize gelsin:


ygslys.blogcu.com facebookta
YGS'ye (12 Mart) Kalan Süre:
YGS LYS